MSE Cordova Main Building

Virtual Meet & Greet

 
Teachers and Sections Links
Ms. Escue - KG https://meet.google.com/ast-xoit-dht
   
Ms. Morelli - KG https://meet.google.com/rgj-hdah-xgk
   
Ms. Carter - 1st Grade https://meet.google.com/lookup/euxsgjkgne?hs=179
   
Ms. Fall - 1st Grade https://meet.google.com/xcr-jfzc-udp
   
Mrs. Schnoebelen - 1st Grade https://meet.google.com/zcg-zkym-xtm
   
Ms. McClain - 2nd Grade meet.google.com/eyi-mbnk-ogq
 
Mrs. Sims - 2nd Grade https://meet.google.com/izx-oikw-qdt
   
3rd Grade (Dodd & Shook meet.google.com/oua-otak-dkx
   
4th & 5th Grades (McDavid, Miller, & Jemison https://meet.google.com/iuj-fzdf-hwi
   
Waldrep (K-5 Art) https://meet.google.com/cov-eaeo-atj
   
K-5 ESL--Mrs. Wallace https://meet.google.com/ibj-ixne-wyd
   
K-5 PE https://meet.google.com/fqp-ajym-kiw?authuser=0&hs=122&ijlm=1629223553812